Kısaca Finansal Sistem Nedir? İşlevleri ve Türkiye !

Finansal sistem nedir, işlevleri ve Türkiyedeki durumu nedir kısaca açıklayacağız. Veriler akademik makalelerden alınmış ve özetlenmiştir. Daha detaylı bir anlatım için bize sorabilirsiniz. Finansal sistem, ekonomide fon arz ve talebini dengeleyen veya sağlayan bir sistemdir. Bankalar ya da farklı aracı kuruluşlar sayesinde gerçekleşebildiği gibi günlük hayatınızda bir iş için birinden aldığınız fon (para) da finansal bir sistem olarak adlandırılabilir.

Biraz daha açacak olursak, İpek hanımın miras arsasından kalan parayı Ahmet Beyin yeni kuracağı firmada borç olarak vermesi. Daha bilimsel olarak İpek Hanımın parasını bankaya yatırması sonucu bankanın fon arzı artar. Ahmet Beyde o bankadan fon talep eder. Bu basit örnek sonrası işin işlev ve gerçek kısmına geçebiliriz. Bunu sağlayan bankada finansal aracı olur.

Finansal Sistemin İşlevleri Nelerdir?

Finansal Sistem Nedir?

Finansal sistem nedir dedikten sonra finansal sistemin işlevlerine kısaca bakalım:

  1. Arz eden ve fon talep edeni bir araya getirmek. Aracılık yapmak.
  2. Tasarrufları arttırmak ve özendirmek. Böylelikle sermaye artışı sağlamak.
  3. Fonların etkin ve doğu kullanımın sağlamak.
  4. Hukuki ve idari düzenlemeler ile bilgi sağlamak.
  5. Risk piyasalarında risk bilgisi ve yönetimi sağlamak.
  6. Yatırımları kolaylaştırmak ve tabana yaymak.

Bu 6 madde kısaca finansal sistemin fonksiyonları arasında sayılabilir.

Türkiye’de Finansal Sistemin Gelişimi

Kısaca Finansal Sistem Nedir ? İşlevleri ve Türkiyedeki Durumu

Türkiye piyasalarında kalkınma ve yatırım bankaları finansal sistemde en aktif rol oynayan aracılardır. Kalkınma ve yatırım bankalarında yaşanan gelişmeler direkt olarak finansal sistemin gelişmesinde etki sağlar.

Kalkınma ve yatırım bankaları gerekli fon arzını ihraç eder. Fon talep edenlere gerekli koşullar ile arz sağlar. Aynı zamanda yatırımcılara danışmanlık yaparak onların çıkarlarını korumayı hedefler.

Fon arz edenlerin tahvillerini garanti ederek, talep edenlerin girişimlerini yeni çağa ve teknolojiye uygun olarak yönlendirmeyi misyon edinmişlerdir.

Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde finansal sistem için kalkınma ve yatırım bankaları güvenirlik, bilgi, takip açısından önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de bulunan bankalar için buraya tıklayabilirsiniz. 

Bu konu hakkında merak ettiklerinizi yorumlarda bize sorabilirsiniz

Yorum yapın