Merkantalizm Nedir ? İlkeleri ve Özellikleri 7 Madde Özel

İktisat öğrencileri için kısaca merkantalizm nedir tanımını yaparak daha sonrasından bu konunun detaylı anlatımını vereceğiz. Burada bulunan bilgiler akademik makaleler ve kitaplardan alınmış olup ödevlerinizde ve işlerinizde sizlere yardımcı olacağını umuyoruz.

Merkantalizm Nedir ?

Kısaca Merkantalizm Nedir ?

Avrupada ortaya çıkmış ekonomik bir teoridir. Türkçe adıyla ” Ticaretçilik ” denilebilir. 16.yy dönemindde dış ticaret dengesinin pozitif olması bir ekonomik büyüklük ve güç olarak görülmüştür.

Amacı: İhracatın fazla, ithalatın en az düzeyde olmasıdır. Böylelikle güçlü ve büyük bir ekonomi sağlanacaktır. Ülke için değerli madenler ne kadar fazla ise o kadar güçlü kabul edilirdi. Bu nedenle bu madenleri arttırmak için savaş bile yapılması bir ilkedir.

Merkantalizm Temel İlkeleri veya Özellikleri

 1. Değerleri madenleri arttırma ilkesi, bu yolda her şey mübah sayılmıştır.
 2. İthalatı sınırlandırmak ve ticareti arttırmak.
 3. İhracat fazlasını sağlamak. Böylelikle güçlü olmak.
 4. Ülke içinde iç ticaret serbest olmalıdır.
 5. Dış ticaret için devlet denetimi sağlanmalıdır.
 6. Milliyetçi bir ekonomi benimsenmiştir. Devletin güçlü olması, milletin güçlü olduğunu gösterir ilkesi benimsenmiştir.
 7. Merkantalistler devletin iktisadi faaliyetlere müdahalesini savunmuştur.
Merkantalizm Nedir

Merkantalist Düşünceyi Etkileyen Gelişmeler

 1. Haçlı Seferleri
 2. Avrupa’da Siyasi Yapının Değişmesi
 3. Norman Akını
 4. Milli Devletlerin Kurulması
 5. Ticari Yolların Değişmesi
 6. Para Kullanımın Yaygınlaşması
 7. Teknik Gelişmeler
 8. İdeolojik Değişimler
 9. Yeni Büyük Buluşlar

Ülkelere Göre Merkantalizm

Merkantalizm Nedir
 • İtalya: Merkantalizm ekonomi politikası tedbileri ile başlamıştır. Savunucuları, “A.Serra – G.Montanari – Genovesi – G.Ortes’dir.”
 • Fransa: Fransa’da Merkantalizmin en büyük savunucusu aynı zamanda maliye bakanı olan ” Colbert’dir.” Öyle bir etki yaratmıştırki merkantalizm adı colbertizm olarak anılmaktaydı. Fransa’da hedef bulunan para miktarını arttırmaktı ve bu yönde reformlar yapılmıştır. Kağıt para üretimine geçilmiştir.
 • İngiltere: Crowell “Deniz Nakliyesi Kanunu” ön plana çıkmaktadır. Kanuna göre:
  1. İthal edilen Avrupa mallarını yalnızca İngiliz gemileri ve malın üretildiği ülke gemileri kullanabilirdi. Aracılar kaldırılmıştır.
  2. Avrupa dışı ithal edilen malları sadece İngiliz gemileri ile getirilebilir.
  3. İngiliz sahillerinde balıkçılık ve kabotaj hakkı sadece İngilizlere verilebilir.
 • Avusturya: Merkantalizm çok sert şekilde uygulanmış derebeyliklerin feodal hükümdarlığı yıkılmıştır. Toprak reformu yapılmıştır. En ünlü temsilcisi Maria Theresia’dır.
 • Almanya: Temsilcileri: Friedrich Wilhelit – Seckendrof’tur. O dönemde İstanbul’un fethi ile değişen ticaret yollarıyla Almanya ekonomisi zor duruma düşmüştür. Bu nedenle zayıf kalmış Alman ekonomisi Merkantalizmi en çok uygulanan ülkelerden bir tanesidir. Kameralistler adı verilen bugünkü bürokrat ve teknokratlar ön plana çıkmıştır.

Merkantalistlere Tepki Olarak Doğan Görüşler

 • Mutlak üstünlükler teorisidir. Adam Smith tarafından oluşturulmuş ve Ulusların Zengiliği kitabında yayımlanmıştır. Dış ticarette ithalata kaçınılmaz bir gerçektir demiştir.
 • Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi. David Ricardo tarafından oluşturulmuş olup Ekonomi Politik Kitabında yayımlanmıştır. Yine dış ticarette ithalatın zorunlu olduğunu savunmuştur.
Buna benzer içerikler için sayfamızı ziyaret edebilir, merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz.

Yorum yapın